1.
Sæbbe P-E, Samuelsson IP. Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?. nbf [Internett]. 8. juni 2017 [sitert 4. oktober 2022];14. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/151