1.
Nordvik GK, Vatne B. Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. nbf [Internett]. 27. november 2017 [sitert 22. mars 2023];16. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/163