1.
Haugset AS. Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud. nbf [Internett]. 18. april 2018 [sitert 1. juni 2023];17(1). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/167