1.
Alnervik K, Öhman C, Lidén E, Nilsson M. Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. nbf [Internett]. 15. juni 2018 [sitert 1. april 2023];17(1). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/168