1.
Giske R, Tjensvoll M, Dyrstad SM. Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer. nbf [Internett]. 18. juni 2010 [sitert 24. september 2023];3(2). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/17