1.
Eide B, Winger N, Wolf KD. Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen. nbf [Internett]. 4. juni 2019 [sitert 25. mars 2023];18. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/179