1.
Myrstad A, Sverdrup T. De yngste barna som vegfarere i barnehagen. nbf [Internett]. 4. juni 2019 [sitert 22. mars 2023];18. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/181