1.
Johansen B. Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen. nbf [Internett]. 1. februar 2009 [sitert 20. september 2021];2(3). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/184