1.
Norling M. En studie om hur förskollärare och lärare resonerar om undervisningens innehåll i relation till barns språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och förskoleklass. nbf [Internett]. 27. juni 2019 [sitert 23. mars 2023];18(1). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/205