1.
Furu A-C, Sandvik M. Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar. nbf [Internett]. 25. oktober 2019 [sitert 26. oktober 2021];18(1). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/210