1.
Ytterhus B, Åmot I. Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?. nbf [Internett]. 9. oktober 2019 [sitert 13. august 2022];18(1). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/211