1.
Lafton T, Furu A. Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. nbf [Internett]. 24. juni 2019 [sitert 13. august 2022];18(1). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/212