1.
Fimreite H. Rettleiarrolla i kollegarettleiing som profesjonelt læringsfellesskap i barnehagen. nbf [Internett]. 5. juli 2022 [sitert 30. september 2022];19(1). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/233