1.
Tholin KR, Jansen TT. Demokratiske samtaler i barnehagen?. nbf [Internett]. 28. august 2011 [sitert 26. mars 2023];4(2):103-14. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/24