1.
Eidsvåg GM. Å høre til der du bor: om foreldres opplevelser av tilhørighet gjennom barnehagen. nbf [Internett]. 11. juli 2022 [sitert 30. september 2022];19(2). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/240