1.
Fugelsnes K. Hvordan skaper personalet i barnehagen vilkår for barns fellesskap og tilhørighet? . nbf [Internett]. 11. juli 2022 [sitert 4. juni 2023];19(2). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/242