1.
Grindland B. Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. nbf [Internett]. 28. august 2011 [sitert 29. mars 2023];4(2):75-90. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/25