1.
Zachrisen B. Konstruksjon av identitetsfortellinger i barns sosiale lek. nbf [Internett]. 11. juli 2022 [sitert 30. september 2022];19(2). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/252