1.
Bratsvedal I. «Tissen er haram!» En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islam. nbf [Internett]. 28. oktober 2022 [sitert 28. januar 2023];19(3). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/260