1.
Halland S, Winje AK. «Jeg kunne like gjerne vært en assistent» – En studie av nyutdannede barnehagelæreres posisjonering i barnehagen. nbf [Internett]. 17. november 2022 [sitert 28. januar 2023];19(3). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/286