1.
Grindheim LT. Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. nbf [Internett]. 28. august 2011 [sitert 30. mars 2023];4(2):91-102. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/29