1.
Romøren ASH, Garmann NG, Tkachenko E. Present but silent? The use of languages other than Norwegian in mainstream ECEC. nbf [Internett]. 13. januar 2023 [sitert 23. mars 2023];20(1). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/310