1.
Ohna SE, Hillesøy S. Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten. nbf [Internett]. 13. september 2022 [sitert 30. september 2022];19(3). Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/327