1.
Emilsson A, Pramling Samuelsson I. Jakten på det kompetenta barnet. nbf [Internett]. 14. desember 2012 [sitert 4. juni 2023];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/34