1.
Vatne B. Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet. nbf [Internett]. 11. desember 2012 [sitert 24. september 2023];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/35