1.
Greve A, Løndal K. Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. nbf [Internett]. 11. november 2012 [sitert 5. oktober 2022];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/36