1.
Åmot I. Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. nbf [Internett]. 11. november 2012 [sitert 5. oktober 2022];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/37