1.
Änggård E. Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet. nbf [Internett]. 17. oktober 2012 [sitert 5. februar 2023];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/45