1.
Andenæs A. Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage. nbf [Internett]. 28. januar 2012 [sitert 4. juni 2023];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/51