1.
Moe R, Nordvik G. Spor etter kjønnsdiskurser i barnehagepersonalets praksisfortellinger. nbf [Internett]. 28. januar 2012 [sitert 5. oktober 2022];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/52