1.
Stefansen K. Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?. nbf [Internett]. 28. januar 2012 [sitert 4. oktober 2022];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/53