1.
Berge A. "Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole. nbf [Internett]. 30. januar 2012 [sitert 7. desember 2022];5. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/54