1.
Insulander E, Svärdemo Åberg E. Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankestilar i dagens förskola i dagens förskola. nbf [Internett]. 1. juli 2014 [sitert 20. september 2021];7. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/86