1.
Børhaug K, Lotsberg D Øyvind. Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. nbf [Internett]. 4. august 2014 [sitert 27. september 2021];7. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/91