1.
Hjort M-L, Pramling N. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. nbf [Internett]. 9. juni 2014 [sitert 27. september 2021];7. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/93