1.
Eriksson A. Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. nbf [Internett]. 25. april 2014 [sitert 25. mars 2023];7. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/95