1.
Larsen AK, Slåtten MV. Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. nbf [Internett]. 14. februar 2014 [sitert 28. mai 2023];7. Tilgjengelig på: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/97