Tidsskriftet

Nordisk barnehageforskning (NBF) publiserer originale artikler av høy vitenskapelig kvalitet som utvikler og styrker samtalen om barnehager og barnehagelærerutdanningene i Norden. NBF er et samlingspunkt for barnehageforskningen i Norden, med bred tematisk og metodologisk orientering. Tidsskriftet bidrar til synliggjøring av nordisk barnehageforskning gjennom å kople dem opp mot større nettverk i Norden og i en bredere internasjonal sammenheng.

Publiseringsprosess

Nordisk barnehageforskning er et digitalt tidsskrift med åpen tilgang for alle interesserte. Publisering skjer fortløpende gjennom effektive, transparente og profesjonelle prosesser for fagfellevurdering. NBF bidrar med ansvarlige fagredaktører og fagfeller som gir konstruktive, grundige og saklige fagfellevurderinger. For å garantere høy vitenskapelig kvalitet, gjennomfører NBF enkeltblind fagfellevurdering. Forfatternes identitet er kjent for fagfellene, mens fagfellene vil være anonyme for forfatterne i vurderingsperioden. Hvis en fagfelle anbefaler avvisning eller trekker seg tilbake i løpet av et hvilket som helst trinn i denne prosessen, vil ikke fagfellens navn bli avslørt. For en anerkjennelse av fagredaktørenes bidrag, vil deres navn bli offentliggjort i den publiserte artikkelen.

Språk

Nordisk barnehageforskning bruker og utvikler skandinavisk fagspråk og publiserer også artikler på engelsk. Redaksjonsspråket er norsk. Artikler som publiseres på skandinaviske språk leverer 1 sides sammendrag på engelsk. Artikler som publiseres på engelsk leverer 1 sides sammendrag på et skandinavisk språk. Alle artikler leveres med kort engelsk abstrakt og fem nøkkelord.

Drift  

Nordisk barnehageforskning ble etablert i 2008 etter initiativ fra Ingrid Pramling Samuelsson og professor emeritus Jan Erik Johansson. Frem til 2019 ble tidsskriftet driftet av OsloMet. Siden etableringen har tidsskriftet hatt opp mot 60 000 årlige nedlastinger.

Fra 2021–2023 blir tidsskriftet drevet videre med ressurser fra BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet og FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger. Driften av NBF er i tråd med sentrenes mål og visjoner om å formidle barnehageforskning av høy kvalitet på tvers av fagfelt og metodiske tilnærminger nasjonalt og internasjonalt. De årlige norske barnehageforskningskonferansene initiert av sentrene, er viktige arenaer for de kunnskapssamtalene som NBF bidrar til. OsloMet bidrar i videreføringen av NBF gjennom faglig redaksjonelt arbeid.