Nøkkelinformasjon

Tidsskriftets navn: Nordisk barnehageforskning

ISSN: 1890-9167

Hovedredaktører: Elin Kirsti Lie Reikerås, professor og senterleder for FILIORUM – Senter for barnehageforskning, Universitetet i Stavanger, Norge og Elin Eriksen Ødegaard, professor og senterleder for BARNkunne – Senter for barnehage forskning, Høgskulen på Vestlandet, Norge.

E-post: nordiskbarnehageforskning@uis.no

Utgiver: Cappelen Damm AS

Utgivers adresse: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivers organisasjonsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivers kontaktperson: Marte Ericsson Ryste

Utgivers kontaktpersons e-postadresse: marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

Tidsskriftseier: Tidsskriftet er etablert av OsloMet – storbyuniversitetet, i perioden 2021-2023 drives det av FILIORUM – Senter for barnehageforskning, Universitetet i Stavanger og BARNkunne – Senter for barnehage forskning, Høgskulen på Vestlandet.

Tidsskriftseiers adresse: FILIORUM, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600, 4036 Stavanger, Norge. 

Lisens: CC BY 4.0 License

DOAJ status: Registrert

Publiseringsavgift (Article Processing Charge, APC): Tidsskriftet har ikke innsendings- eller publiseringsavgift.