Redaksjon

Hovedredaktører 

Elin Kirsti Lie Reikerås, professor og senterleder for FILIORUM – Senter for barnehageforskning, Universitetet i Stavanger, Norge

Liv Torunn Grindheim, professor og forsker ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet, Norge 

Inger Marie Lindboe, instituttleder, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet, Norge

 

Fagredaktører

Redaksjonsråd

Hillevi Lenz Taguchi, professor, Stockoholm universitet, Sverige
Thomas Moser, professor 2, Universitetet i Sør-øst Norge, Norge
Bente Jensen, professor, Aarhus universitet, Danmark
Jan Kampmann, professor, Roskilde universitet, Danmark
Jóhanna Einarsdóttir, professor, Universitetet på Island, Island
Elisabeth Bjørnestad, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Torill Vist, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Tiri Bergesen Schei, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Veronica Bergan, fagseksjonleder, Norges Arktiske univeristet, Norge
Eivind Aadland, professor, Høgskulen på vestlandet, Norge
Trude Hoel, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge
Liv Torunn Grindheim, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Marianne Presthus Heggen, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Hege Wergedahl, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Barbara Sageidet, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge
Ylva Jannok Nutti, førsteamanuensis og prorektor, Sámi allaskuvla, Norge
Camilla Björklund, professor, Göteborgs universitet, Sverige
Nina Gram Garmann, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Helle Marie Skovbjerg, professor, Designskolen i Kolding, Danmark
Elena Severina, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
Elisabeth Brekke Stangeland, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
Ingrid Pramling Samuelsson, seniorforsker, Göteborgs universitet, Sverige

Redaksjonssekretær

Secilie Schelbred, rådgiver FILIORUM, Universitetet i Stavanger

Maria Grindheim, høgskulelektor, Høgskulen på Vestlandet