Redaksjon

Hovedredaktører 

Elin Eriksen Ødegaard, professor og forskningsleder for BARNkunne – Senter for barnehage forskning, Høgskulen på Vestlandet, Norge

Elin Kirsti Lie Reikerås, professor og senterleder for FILIORUM – Senter for barnehageforskning, Universitetet i Stavanger, Norge

Fagredaktører

Ellen Beate Sandseter professor, Dronning Mauds Minne Høgskole, Norge
Tuula Helka Skarstein, postdoktor, Universitetet i Stavanger, Norge
Inger Marie Lindboe, studieleder, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Ann-Hege Lorvik Waterhouse, dosent, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Johanna Birkeland, postdoktor, Høgskulen på Vestlandet. Norge
Ingrid Pramling Samuelsson, seniorforsker, Göteborgs universitet, Sverige
Heidi Harju-Luukkainen, professor, NORD universitet, Norge
Karin Hognestad, senterleder, Universitetet i Sør-øst Norge, Norge
Ole Henrik Hansen, professor, Norges arktiske universitet, Norge
Annica Löfdal Hultman, professor, Karlstad universitet, Sverige
Carola Kleemann, postdoktor, Norges arktiske universitet, Norge

Redaksjonsråd

Lars Gulbrandsen, forsker 1, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Hillevi Lenz Taguchi, professor, Stockoholm universitet, Sverige
Thomas Moser, professor 2, Universitetet i Sør-øst Norge, Norge
Bente Jensen, professor, Aarhus universitet, Danmark
Jan Kampmann, professor, Roskilde universitet, Danmark
Jóhanna Einarsdóttir, professor, Universitetet på Island, Island
Elisabeth Bjørnestad, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Torill Vist, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Tiri Bergesen Schei, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Veronica Bergan, fagseksjonleder, Norges Arktiske univeristet, Norge
Eivind Aadland, professor, Høgskulen på vestlandet, Norge
Trude Hoel, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge
Liv Torunn Grindheim, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Marianne Presthus Heggen, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Hege Wergedahl, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Barbara Sageidet, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge
Siri Sollied Madsen, førsteamanuensis, Norges Arktiske universitet, Norge
Ylva Jannok Nutti, førsteamanuensis og prorektor, Sámi allaskuvla, Norge
Camilla Björklund, professor, Göteborgs universitet, Sverige
Nina Gram Garmann, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Helle Marie Skovbjerg, professor, Designskolen i Kolding, Danmark

Redaksjonssekretær

Secilie Schelbred, rådgiver FILIORUM, Universitetet i Stavanger