Redaksjon

Hovedredaktører 

Elin Eriksen Ødegaard, professor og forskningsleder for BARNkunne – Senter for barnehage forskning, Høgskulen på Vestlandet, Norge

Elin Kirsti Lie Reikerås, professor og senterleder for FILIORUM – Senter for barnehageforskning, Universitetet i Stavanger, Norge

Fagredaktører

Ellen Beate Sandseter professor, Dronning Mauds Minne Høgskole, Norge
Tuula Helka Skarstein, postdoktor, Universitetet i Stavanger, Norge
Inger Marie Lindboe, studieleder, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Ann-Hege Lorvik Waterhouse, dosent, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Johanna Birkeland, postdoktor, Høgskulen på Vestlandet. Norge
Ingrid Pramling Samuelsson, seniorforsker, Göteborgs universitet, Sverige
Heidi Harju-Luukkainen, professor, NORD universitet, Norge
Karin Hognestad, senterleder, Universitetet i Sør-øst Norge, Norge
Ole Henrik Hansen, professor, Norges arktiske universitet, Norge
Annica Löfdal Hultman, professor, Karlstad universitet, Sverige
Carola Kleemann, postdoktor, Norges arktiske universitet, Norge
Camilla Eline Andersen, professor, Høgskolen i Innlandet
Tove Lafton, førsteamanuensis, OsloMet - Storbyuniversitetet
Gunnar Magnus Eidsvåg, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Redaksjonsråd

Lars Gulbrandsen, forsker 1, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Hillevi Lenz Taguchi, professor, Stockoholm universitet, Sverige
Thomas Moser, professor 2, Universitetet i Sør-øst Norge, Norge
Bente Jensen, professor, Aarhus universitet, Danmark
Jan Kampmann, professor, Roskilde universitet, Danmark
Jóhanna Einarsdóttir, professor, Universitetet på Island, Island
Elisabeth Bjørnestad, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Torill Vist, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Tiri Bergesen Schei, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Veronica Bergan, fagseksjonleder, Norges Arktiske univeristet, Norge
Eivind Aadland, professor, Høgskulen på vestlandet, Norge
Trude Hoel, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge
Liv Torunn Grindheim, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Marianne Presthus Heggen, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Hege Wergedahl, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Barbara Sageidet, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge
Siri Sollied Madsen, førsteamanuensis, Norges Arktiske universitet, Norge
Ylva Jannok Nutti, førsteamanuensis og prorektor, Sámi allaskuvla, Norge
Camilla Björklund, professor, Göteborgs universitet, Sverige
Nina Gram Garmann, professor, OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
Helle Marie Skovbjerg, professor, Designskolen i Kolding, Danmark

Redaksjonssekretær

Secilie Schelbred, rådgiver FILIORUM, Universitetet i Stavanger