Om åpen tilgang

Nordisk barnehageforskning er utgitt under Open Access-modellen og er derfor gratis for alle å lese og laste ned, og å kopiere og spre. Artikler publiseres umiddelbart etter at endelig manus er godkjent av forfattere og redaksjon. Ved åpen tilgang på publiserte artikler, vil tidsskriftet bidra til at forskning blir fritt tilgjengelig for alle. Dermed støtter tidsskriftet en større global utveksling av kunnskap om forskning. Slik tilgang er assosiert med økt lesertall og økt sitering av en forfatters arbeid. 

Forfattere som sender inn bidrag til Nordisk barnehageforskning beholder opphavsretten til artikkelen sin, og samtykker i å publisere den under betingelsene i Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Denne tillater tredjepart å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format, og å remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle, under betingelse av at korrekt kreditering og en lenke til lisensen er oppgitt, og at man indikerer om endringer er blitt gjort. Tredjepart kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller tredjepart eller tredjeparts bruk av verket.

Forfattere har anledning til og oppfordres til å gjøre manuskripter som publiseres i tidsskriftet, inkludert tilleggsmateriale, tilgjengelig på personlige og institusjonelle websider før og etter publisering, forutsatt at publikasjonens bibliografiske detaljer (inkludert DOI) blir oppgitt.