Forfatterskap

For å kunne stå som forfatter, skal man oppfylle følgende kriterier:

  • Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data.
  • Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
  • Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres.
  • Enighet om å stå felles ansvarlig for alle deler av arbeidet, herunder alle spørsmål knyttet til presisjon eller integritet.

Kriteriene er i tråd med anbefalingene fra the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Vær oppmerksom på at den forfatteren som sender inn manuskriptet blir kontaktperson for kommunikasjon med redaksjonen gjennom fagfellevurderingen, og gjennom korrekturprosessen dersom manuskriptet godkjennes for publisering.

Tidsskriftet forutsetter at bidragsytere kun føres opp som forfattere dersom de oppfyller kriteriene som oppgis av De forskningsetiske komiteene (se her), og Vancouverreglene for praktiske og etiske retningslinjer for forfattere (se her).

Dersom personer som ikke regnes som forfattere har bidratt til artikkelen (for eksempel gjennom datainnsamling), skal det gjøres oppmerksom på dette, for eksempel i en note. Det skal også opplyses om finansiell og materiell støtte til forskningen.