Temanummer: Matematikk i barnehagen

2021-06-28

Invitasjon til å bidra med artikler til temanummer "Matematikk i barnehagen"

 

Det har de siste årene vært økende interesse internasjonalt rundt forskning på barnehagematematikk. Selv om det også skjer en del forskning på feltet i de Nordiske landene, er det et behov for mer.  Dette temanummeret skal bidra til forskning på barnehagematematikk i en nordisk barnehagetradisjon, der et helhetlig syn på barnet og lek er i sentrum, men det skal også være et bidrag i den internasjonale debatten.

Temanummeret vil sette søkelys på matematikk i barnehagen, og i overgangen fra barnehage til skole. Vi ønsker å samle artikler og forskning fra den nordiske konteksten som utforsker ulike perspektiver relatert til matematikk i barnehagen. Temanummeret er åpent for en rekke forskningstemaer og matematiske områder. Mulige temaer kan være teoretiske perspektiver og metoder som egner seg til å forskning med barnehagebarn, barns matematiske utvikling, barne-, foreldre- eller ansattperspektiver, forskning i ulike sammenhenger/kontekster som innemiljøet, utendørs, i ulike kulturelle grupper, og undersøkelser av ulike matematiske emner i barnehagen. Forskningen kan ha ulike metodiske tilnærmeringer. Det vil tilstrebes at alle bidrag tydelig viser relevans for arbeidet i barnehagene.

Initiativet til et temanummer om matematikk i barnehagen kommer som et resultat av diskusjoner i SIG-møtet om matematikk under den digitale “Norsk barnehageforskningskonferanse” i 2020. Dette møtet hadde deltakere fra en rekke barnehagelærerutdanninger i Norge, inkludert flere phd-studenter som holder på med prosjekter knyttet til matematikk i barnehagen. Til tross for mye forskningsaktivitet, etterlyste deltakerne både arenaer å publisere sin forskning på, samt muligheter for å formidle forskningen til studenter på barnehagelærerutdanningen. Vi mener det derfor vil være nyttig å ha et nytt temanummer om matematikk i barnehagen som  gir muligheter for forfattere til å skrive på morsmålet.

Send inn abstrakt/sammendrag (300- 500 ord) til innen 31.august 2021 til Nordisk barnehageforskning

Abstraktet/sammendraget bør inneholde:

1. Tittel og forfatter(e)

          Merk tittel med prefiks: TEMA_

          EKS: TEMA_Matematikk i barnehagen

2. Hensikten/problemstilling

3. Teoretisk/metodologisk perspektiv eller rammeverk

4. (foreløpige) resultat

5. Implikasjoner for praksis

Redaktørgruppen består av professor Tamsin J. Meaney (HVL), professor Elin K. L. Reikerås (UiS) og universitetslektor Camilla N. Justnes, (Matematikksenteret), med sistnevnte som koordinator for gruppen. Ta kontakt med camilla.justnes@matematikksenteret.no ved spørsmål.

Tidsplan for temanummer

  • August 2021 – frist for innsending av abstrakt/ sammendrag
  • November 2021 – frist for innsending av hele artikkelen
  • Februar 2022 – frist for tilbakemelding fra fagfelle
  • Mai 2022 – frist for bearbeiding av manus
  • August 2022 – Publisering av temanummer