Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen

  • Anne Greve

Sammendrag

Vennskap er både et fenomen og en begrepsmessig konstruksjon, som man kan hevde er problematisk for en utenforstående å observere. Med utgangspunkt i et livsverdensfenomenologisk perspektiv har jeg studert hvordan vennskap mellom små barn kan komme til uttrykk. Artikkelen tar utgangspunkt i min doktorgradsavhandling (Greve, 2007) der jeg har studert vennskap mellom toåringer. Sentrale stikkord her er: Et felles vi, møtet og kommunikasjonen i møtet, å skape mening sammen, og til sist humor. Dernest ønsker jeg å se i hvilken grad de samme uttrykksmåtene kan observeres mellom ettåringer. Dette er en del av min pående Post-doc studie, og må derfor anses å være foreløpige funn. Vennskap er både et fenomen og en begrepsmessig konstruksjon, som man kan hevde er problematisk for en utenforstående å observere. Med utgangspunkt i et livsverdensfenomenologisk perspektiv har jeg studert hvordan vennskap mellom små barn kan komme til uttrykk. Artikkelen tar utgangspunkt i min doktorgradsavhandling (Greve, 2007) der jeg har studert vennskap mellom toåringer. Sentrale stikkord her er: Et felles vi, møtet og kommunikasjonen i møtet, å skape mening sammen, og til sist humor. Dernest ønsker jeg å se i hvilken grad de samme uttrykksmåtene kan observeres mellom ettåringer. Dette er en del av min pående Post-doc studie, og må derfor anses å være foreløpige funn.

Fulltekst

Publisert
2009-06-06
Hvordan referere
Greve, A. (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 2(2). https://doi.org/10.7577/nbf.348
Seksjon
Artikler