Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

  • Merete Lund Fasting Universitetet i Agder

Sammendrag

Abstract: This article describes 10 year old children`s play in nature during school hours. However, my result does equally reflect on children in kindergarden as well. Observation and conversation was used as methods as well as pictures. The children’s play in the trees and building huts was conducted in groups, and their communication was nonverbal with each other and with the nature. However; the girls reveal that they enjoy their conversations while being in the tree. The children often play at the same place over and over. This is significant to the evolution of the play and the children’s communication with their places in nature.

Sammendrag: Denne artikkelen omhandler 10 år gamle barns lek på natursteder i skoletida. Selv om studien omhandler 10 åringer så kan kunnskapen den frembringer også være viktig for å forstå barnehagebarns lek og tilknytning til sine lekesteder i barnehagen. Metodene som ble brukt for å undersøke barnas lek var observasjoner og samtaler med barna, i tillegg til fotografier. Barnas lek i trærne og i hyttebyggingen karakteriseres ved at de er flere sammen, og barna har en kroppslig dialog med hverandre og omgivelsene i leken. Barna snakker i liten grad sammen om leken og hvordan de skal leke; deres kommunikasjon er hovedsakelig nonverbal. Men når jentene sitter i treet forteller de meg at de liker å sitte og snakke. Barna leker på steder hvor de har vært mye før, og dette har en betydning for barnas lek og barnas kommunikasjon med deres steder.

Forfatterbiografi

Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder

Førsteamanuensis

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Fulltekst

Publisert
2015-07-01
Hvordan referere
Fasting, M. L. (2015). Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute. Nordisk barnehageforskning, 10. https://doi.org/10.7577/nbf.1431
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Child’s play, places, nature, phenomenological-hermeneutical perspective, Barns lek, steder, natur, fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming