Innledningsartikkel til temanummer om Barn og rom

Forfattere

  • Ellen Beate Sandseter Dronning Mauds Minde Høgskole
DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.1424

Sammendrag

I lys av utviklingen av barnehagens posisjon i det norske samfunnet og debatten om effekter av barnehagens fysiske miljø og organisering, dannet en gruppe tverrfaglige og tverrinstitusjonelle barnehageforskere i 2004 forskningsnettverket Barn og Rom. Nettverkets mål har vært å "skape ny og forskningsbasert kunnskap om det fysiske miljøets betydning for barn, og samtidig være et forum for kunnskapsdeling, utvikling av felles forskningsprosjekter, formidling og publisering, samt internasjonalt samarbeid med andre aktører og forskningsgrupper". Forskningsnettverket opererer med en definisjon av "Barn og Rom" som i vid forstand omfatter hele det fysiske miljøet barn vokser opp i. Dette inkluderer ulike landskap, for eksempel byen og naturen, steder, bygninger, ute- og innerom, innredning, møbler, utstyr, installasjoner og lekeapparater. Likevel har nettverket hatt et særlig fokus på barnehagens fysiske miljø og dets betydning for barn, personalet og den pedagogiske virksomheten og hvordan miljøet forstås, organiseres, skapes og endres av personalet og barn i barnehagen.

 

Dette temanummeret er et resultat av noen av nettverksmedlemmenes arbeid de siste årene og presenterer en stor bredde både i metodisk tilnærming så vel som tematisk tilnærming til temaet "Barn og rom".


Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Ellen Beate Sandseter, Dronning Mauds Minde Høgskole

Department of physical education

Associate professor

Fulltekst

Publisert

2015-07-01

Hvordan referere

Sandseter, E. B. (2015). Innledningsartikkel til temanummer om Barn og rom. Nordisk barnehageforskning, 10. https://doi.org/10.7577/nbf.1424

Utgave

Seksjon

Leder