Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen

  • Marit Alvestad
  • Anita Berge

Sammendrag

Artikkelen fokuserer på en studie av svenske førskolelæreres oppfatninger av sider ved egen pedagogisk planlegging og praksis, sett i relasjon til den nasjonale læreplanen. Resultatene fra den kvalitative analysen er presentert i form av kategorier innenfor de to aspektene: læringsaspektet (I) og metode- og kunnskapsaspektet (II). Studien er basert på empiriske data fra dybdeintervjuer med åtte svenske førskolelærere. Til avslutning blir noen hovedresultater i denne studien diskuterte i relasjon til noen av funnene i to uavhengige, men parallelle studier gjennomført på New Zealand og i Norge.

Fulltekst

Publisert
2009-06-06
Hvordan referere
Alvestad, M., & Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk barnehageforskning, 2(2). https://doi.org/10.7577/nbf.346
Seksjon
Artikler