Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring

  • Kristin Holte HAUG HiOA, LUI, BLU, ABLU Forskergruppe 2, leder: Nina Rossholt

Sammendrag

Abstract: This article presents Norwegian Kindergarten Teacher students’ and Kindergarten staff’s use of Digital Storytelling (DS), a tool for reflection and learning in higher education. The field of DS’ research focus on the use of personal narratives in the learning process, multimedia, and the creative process in developing identity and voice in a social context: the Story Circle. The frame is Workplace-based Kindergarten Teacher Education. The article is based on a case: student Yvonne’s work with DS in her kindergarten. Data is collected through observation and analyzed in light of theories on learning in practice, concretized to Kolb's experiential learning cycle. Results indicate that DS is a beneficial approach for facilitating both individual and collective reflection. A significant condition is that kindergarten staff participates in students' learning processes.

Sammendrag: Artikkelen tar for seg barnehagelærerstudenters og barnehageansattes bruk av digital historiefortelling (DH), som er en arbeidsmåte for refleksjon og læring i høyere utdanning. DH kjennetegnes ved: fortellingens betydningen for læring i forhold til tradisjonell sakprosa, den multimodale dimensjonen og den kreative prosessen hvor fortellingen blir til i en sosial kontekst: fortellersirkelen. Rammen er Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Artikkelen baseres på et case: studenten Yvonnes arbeid med DH i egen barnehage. Data er innhentet gjennom observasjon og fortolkes i lys av teorier om læring i praksis, konkretisert til Kolbs erfaringslæringsmodell. Jeg viser at DH tilrettelegger for individuell og kollektiv refleksjon for både studenter og barnehageansatte. Forutsetningen er at ansatte gis muligheter til å delta i studentenes læringsprosesser.

Forfatterbiografi

Kristin Holte HAUG, HiOA, LUI, BLU, ABLU Forskergruppe 2, leder: Nina Rossholt

Kristin Holte Haug er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus
og dekker kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring. Hun har bred erfaring fra implementering av digitale verktøy og medier i barnehagelærerutdanningen. Siden 2008 har hun arbeidet med digital historiefortelling i høyere utdanning. Hun er medforfatter av monografien Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen (2015) og medredaktør av antologien Digitale fortalte historier. Refleksjon for læring (2012).

Fulltekst

Publisert
2016-09-08
Hvordan referere
HAUG, K. H. (2016). Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1688
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, digital historiefortelling, praksisfellesskap, Kolbs erfaringslæringsmodell/-sirkel, Workplace-based Kindergarten Teacher Education, Digital Storytelling, communities of practice, Kolbs experiental learning mod