Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen

Forfattere

  • Sigrun Slettner Høgskolen i Buskerud og Vestfold Universitetet i Oslo
  • Liv Gjems Høgskolen i Buskerud og Vestfold
DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.1378

Sammendrag

Abstract:The aim with this study is to examine how early literacy can be supported in different conversations between a preschool teacher and children. Theory and research on children’s early literacy underline that children improve their language skills when they engage in conversations with adults. A preschool teacher must manage to support children with different language and conversation experiences. The preschool teacher in this study was video-observed in language interactions with different children in many types of activities. He managed to adapt his support to the children in accordance with their language experiences.

Sammendrag: Formålet med denne studien er å undersøke hvordan tidlig litterasitet kan støttes og fremmes i samtaler mellom en barnehagelærer og ulike barn. Teori og forskning om barns tidlige litterasitet vektlegger at barn lærer vokabular og pragmatiske samtaleferdigheter gjennom samtaler med voksne. Barnehagelærere må tilstrebe å støtte barn med ulike erfaringer til å bruke språk og delta i samtaler. Barnehagelæreren i denne studien ble videoobservert i språklige interaksjoner med ulike barn i mange typer aktiviteter. Han klarte å tilpasse sin språklige støtte til hvert av de ulike barna i samsvar med deres språklige erfaringer.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Sigrun Slettner, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Universitetet i Oslo

stipendiat, ansatt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, institutt for barnahagepedagogikk og profesjonsutvikling, tatt opp på program ved doktorgradsprogrammet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Liv Gjems, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Institutt for pedagogikk og skoleutvikling, professor

Fulltekst

Publisert

2016-05-03

Hvordan referere

Slettner, S., & Gjems, L. (2016). Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1378

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

Tidlig litterasitet, samtaler, språkmiljø, samtalestøtte, ordlæring, pragmatisk, Early literacy, conversations, language environment, conversational support, pragmatic development