Å lese medietekster på iPaden. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  • Henriette Jæger Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy), og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy).

The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

Fulltekst

Publisert
2016-06-21
Hvordan referere
Jæger, H. (2016). Å lese medietekster på iPaden. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1363
Seksjon
Artikler
Emneord (Nøkkelord)
barn, digitale medier, medietekster, tekstkompetanse, lek, Children, digital media, media texts, literacy, play